Můj příběh

Díky mým více než 25-letým zkušenostem učím lidi proniknout do tajů procesů ve výstavbě

Můj čas pracovního života již vypršel, nikoliv aktivita samotná. Převážnou část svého pracovního života, více než 25 let, jsem pracoval v různých pozicích při výstavbě. Zkušenost z tohoto období mi dává možnost i nyní být na úrovni a aktivní. V současné době spolupracuji s firmou svého posledního zaměstnavatele, zpracovávám smlouvy o dílo.

JE TO VELMI JEDNODUCHÉ, KDYŽ VŠECHNO FUNGUJE

Když mi přijde e-mail s požadavkem na vypracování smlouvy o dílo, jsem ve svém živlu. Taková zpráva mi vždy přináší zvláštní napětí. Dychtivě čtu, zda mi přicházejí kompletní podklady a informace. Ano, jsou kompletní. Otevírám svoji databázi a zapisuji údaje, při tom ověřuji jejich správnost. Nakonec sloučím data s textem smlouvy o dílo a provedu kontrolu.

Někdy je požadována drobná úprava textu. Provedu ji a zkontroluji případné vazby na jiná ustanovení smlouvy o dílo. Nakonec ještě zkontroluji formátování stránek a hotový text odesílám. Pokaždé to ve mně vyvolá ohromný pocit uspokojení. Svým dílem jsem přispěl k získání obchodního případu. 

NEBYLO TOMU TAK ALE VŽDYCKY. TO UŽ BYCH NECHTĚL OPAKOVAT

Byla to často velmi náročná a zdlouhavá práce. Samotné texty smluv musely být formulovány znovu. Z různých důvodů nevyhovovaly ani vedení firmy ani zákazníkům. Bylo nutné je konzultovat s právníkem, což přinášelo náklady a časovou ztrátu. Nebyl v tom žádný systém.

Další výraznou komplikací byly podklady. Jistě si to dokážete představit. Píšete text smlouvy o dílo a zjistíte, že podklady nejsou kompletní. Práci přerušíte, začnete psát jinou. Než ji máte dokončenou, je potřeba dokončit tu první. Jsou podklady už kompletní? Stále se snažíte něco dokompletovat. Otevíráte nový a nový soubor s textem smlouvy a snažíte se zapsat potřebné údaje. Za několik týdnů máte na stole i v hlavě doslova chaos. Jste ve stresu, nestíháte a množí se chyby. Vedení firmy začíná být nespokojeno.

A to jsme ani neřekli, co nás velmi zdržuje a stresuje. Každé místo v textu smlouvy, kam se zapisují data, je třeba vyhledat a ručně je zapsat. Samotná editace textu o cca 12 až 15 stranách je velmi náročná. Pozornost ochabuje, únava vzrůstá. To mluvím o „počítačové“ době. Pamatuji se i na to, jak jsme kvůli drobné chybě museli přepisovat na psacím stroji celé stránky.

JAK JSME DOKÁZALI, ŽE TO JDE A FUNGUJE?

Popisovaný stav přestal vyhovovat. Bylo nutné provést nějakou dost podstatnou změnu. Tou změnou bylo školení o celém systému ve výstavbě. Každý z nás už měl jakousi představu, ale teprve po absolvování školení jsme si ujasnili, jakou roli má objednatel, zhotovitel, projektant, stavební úřad, atd.. Velkou výhodou toho školení byla účast pracovníků všech útvarů. Tak se postupně všichni dozvěděli, jakou roli a jakou návaznost má jejich pracoviště na jiné pracoviště při realizaci smlouvy o dílo.

Je snadné si domyslet, že uplatňování nových postupů se dělo postupně. Uplynulo několik let, než se všechny postupy podařilo uvést do života. Důvodem byl dlouhý průběh realizace obchodních případů. Teprve po jeho ukončení bylo možné zobecnit zkušenosti z jeho realizace. Tato zpětná vazba je mnohdy důležitější než jakkoliv dobrá teorie.