Jak jsem se naučil důslednosti při psaní smlouvy o dílo

Jak jsem se již zmínil ve svém příběhu, píšu smlouvy o dílo. Když jsem s tím začínal, používal jsem běžně text zpracovaný pro předchozí obchodní případ. Jednalo se vždy pouze o to, změnit ve smlouvě příslušné údaje tak, aby odpovídaly údajům nového objednatele. Až potud bylo vše v pořádku.

Ještě se mi nestalo, že bych psal novou smlouvu o dílo na stejný předmět díla se všemi podmínkami jako pro předchozího objednatele. Pamatuji se, tehdy jsem byl trochu pod tlakem času.

A stalo se, co se stát muselo.

Jak už to bývá, byl jsem nucen práci na smlouvě přerušit a když jsem se k ní vrátil, byl jsem v myšlenkách někde jinde a hlavně, termín na dokončení smlouvy už téměř vypršel. Samozřejmě jsem správně zapsal identifikační údaje o objednateli, cenu, čas plnění, atd. Co jsem však změnit zapomněl, byly údaje o platebních podmínkách, velikost a podmínky sankcí za nesplnění termínu a hlavně, na konci smlouvy obvykle bývá uveden podpis zákazníka s uvedením funkce a obchodního jména jeho firmy. Všechny tyto údaje v novém textu zůstaly neopravené, patřily předchozímu objednateli.

Nebylo mi příliš dobře, když mi jednatel společnosti vytýkal chyby ve smlouvě, které jsem způsobil. To když se objednatel  ohradil, že v návrhu smlouvy o dílo jsou údaje, které neodpovídají dohodě.

Abych předešel opakování podobné situace, zavedl jsem si formulář, do kterého jsem si zapisoval příslušné údaje a důsledně je kontroloval. Ty jsem potom kopíroval na příslušná místa v textu nové smlouvy o dílo. Byla to svým způsobem taková malá příprava na použití databáze, jak o tom píši ve svém příběhu. Stále mi ovšem zůstalo listování v textu smlouvy, vyhledávání místa, kam zkopírovat údaje a pak je tam skutečně vložit. Tento způsob práce mi velmi nevyhovoval. Bylo na čase něco s tím udělat.

Jaké jsem si z toho vzal ponaučení:

  1. Když se vracím k přerušené práci na smlouvě o dílo, čtu ji od samého začátku znovu.
  2. Zavedl jsem si formulář na údaje pro smlouvu (pro každého objednatele zvlášť).
  3. Dokončenou smlouvu čtu znova celou.
  4. Využívám funkce Wordu k vyhledávání klíčových slov a tím kontrole jejich správnosti.

Jak to děláte Vy? Napište mi k tomu komentář. Napište mi, co Vás k této problematice ještě zajímá.

Josef Kohoutek

Díky mým více než 25-letým zkušenostem učím lidi proniknout do tajů procesů ve výstavbě. Můj příběh si přečtěte zde >>

Komentáře

  • Víte, jak se orientovat v procesech výstavby?

    Stáhněte si ZDARMA eBook: Objevte PĚT OBLASTÍ pojmu a vyznáte se v procesu VÝSTAVBY

  • Nejnovější příspěvky

  • Rubriky